Hopp til innholdet
Ung mann ser på mobil på en seng

Radikalisering og
voldelig ekstremisme

Hvordan forebygge utenforskap og handle ved bekymring?

Ingen radikaliseringsforløp er like

Utveier.no er for alle som søker kunnskap om forebygging av utenforskap og håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme. Ansatte i offentlige tjenester kan søke råd og veiledning fra regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS.

Core Pages

Aktuelle temaer

Privatpersoner

Er du bekymret for en du står nær? Få kunnskap om bekymringstegn og hva du kan gjøre for å hjelpe.

Les mer