Hopp til innholdet

Alle kan iblant trenge andres tips, råd og veiledning. Det kan handle om bekymring for om en person befinner seg i en radikaliseringsprosess eller konkret støtte til personer som arbeider med allerede radikaliserte personer.

Vår mulighet til å påvirke er størst i starten av et radikaliseringsforløp og når den vi skal hjelpe er regulert og til stede. Det er i slike faser veiledning vil ha størst effekt.

I filmen: Lars Halaas Lyster, spesialrådgiver ved RVTS Øst.

RVTS ønsker å støtte allerede etablerte strukturer i din kommune og region.  Del og drøft bekymringen med en kollega, arbeidsgiver, SLT eller liknende funksjon i din kommune. Radikaliseringskontaktene i politiet er også gode sparringspartnere. De har ansvar knyttet til forebygging av ekstremistisk vold.  RVTS kan bistå deg med å opprette kontakt med rett person i din kommune og region.

Temaer i veiledning kan være:

Ikke vent til problemer oppstår

Behovet for råd og støtte presser seg ofte frem når hjelpeforløpet ikke bidrar til positiv endring, eller når kriser oppstår. Veiledning og støtte er ikke noe du eller ditt nettverk kun skal søke når problemer oppstår. Under kriser og i svært utfordrende situasjoner vil ofte endringspotensialet være lite og evne til læring begrenset. Da vil ofte fokuset være på å roe ned situasjonen eller regulere den vi skal støtte.

Vi som hjelpere kan i slike situasjoner kjenne lav mestring, frustrasjon og oppgitthet. Ofte kan vi legge de negative følelsene over på den vi skal hjelpe og forklare lite fremgang med at personen er lat, lite motivert, vrang eller håpløs. Disse reaksjonene kan skje automatisk og ofte ubevisst.

Dette kan forsterke problemstillingen, utfordre relasjonen, snevre vår forståelse ved å bli for detaljfokusert, resultere i kontroll og tvang. Veiledning kan styrke vår robusthet, begrense utfordringer som kan oppstå, bidra til å opprettholde vår utforskende nysgjerrighet og hjelpe oss til å se hele mennesket, ikke forville oss i detaljer.

Behov for veiledning?

RVTS kan hjelpe deg i ditt arbeid med å forebygge og hjelpe mennesker ut av radikaliseringsprosesser.