Hopp til innholdet

For å kunne skape endring er vi avhengig av å bygge en relasjon til den vi skal hjelpe. Vær forberedt på at endring kan ta tid. Noen klarer det alene, men mange vil trenge hjelp og støtte gjennom hele avradikaliseringsprosessen.

Ofte vil det være flere enn ett tiltak som hjelper mennesker ut av ekstreme miljøer. Eksempler kan være samtaler, bistand til tjenester, kartlegging av personens ressurser og nettverk. For noen blir det nødvendig å etablere ny sosial tilhørighet, ny identitet og resosialisere seg i samfunnet. 

"Da jeg kom ut av fengselet var jeg den identitetsløse nobody-en igjen... Jeg var absolutt ikke resosialisert."

Kimmie Åhlen, tidligere høyreekstremist
I filmen. Svein Dahle (spesialrådgiver ved NAV Grunerløkka) og Per Anders Magnes (Fengselsbetjent ved Kriminalomsorgen Innlandet).

Råd når du skal skape endring:

Hvor lang tid tar endring? 

Det kan være til hjelp å tenke at både avradikalisering og resosialisering kan ta tid. Ha gjerne en plan for tilbakefall, som kan fungere som et sikkerhetsnett når prosessen stopper opp eller svinger. Ved å snakke om og planlegge for tilbakefall vil endringsprosessen bli mer robust. Jobb for de små endringene.

Bruk god tid. Vi kan ofte forsterke følelsen av manglende mestring og skam ved å gi for mange eller for utfordrende oppgaver og løsningsforslag. Kartlegg sammen. Forsøk å foreslå tiltak som samsvarer med personens funksjon, tilstand og ferdigheter.

Motivasjon kan endre seg

Små og store livshendelser kan påvirke en endringsprosess. Motivasjonen kan endre seg, og årsakene kan ligge utenfor vår påvirkning. Det betyr ikke at du som hjelper har gjort noe feil, men at det har skjedd noe i personens liv som har ført til motsatt endring enn den du ønsket. Istedenfor å se på dette som et problem, eller at du har gjort noe feil – se på det som en utfordring eller en naturlig del av en endringsprosess. 

Dialog er ikke alltid nok

I endringsarbeid bør ofte dialog suppleres med aktiviteter som kan skape nye erfaringer og refleksjon. Nye og positive erfaringer kan redusere ekstreme holdninger. Aktiviteter og handling kan også bidra til læring av nye ferdigheter.

I filmen kan du høre om dialog, aktiviteter og erfaringer som en hjelp til veien ut:

I filmen: Belinda Ekornås (seniorforsker ved ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS) og Kimmie Åhlen (tidligere høyreekstremist og foredragsholder).

Hør Yousef og Kimmie fortelle om hvordan de tok valget om veien ut:

Relaterte artikler

Idrettslaget som bygger broer 

Møhlenpris idrettslag ruster ungdom for livet, også utenfor treningsfeltet. Gjennom idrett og kultur, gis unge en arena å lykkes på, og dermed bedre forutsetninger for å lykkes på andre arenaer i samfunnet.

Muligheter for innsats og endring

Hvis vi kan identifisere områder i en persons liv der positive endringer er mulig, så kan en negativ spiral mot voldelig ekstremisme brytes. Professor Tore Bjørgo har utviklet et teoretisk rammeverk som gir mulighet for forebygging og intervensjon for hjelpere.

Behov for faglig støtte?

RVTS kan hjelpe deg i ditt arbeid med å forebygge og hjelpe mennesker ut av radikaliseringsprosesser.