Hopp til innholdet


Lars er 19 år, og går siste år på videregående. Flere har reagert på uttalelser han har kommet med i det siste og det virker som han kanskje er i en endringsprosess som ikke er så konstruktiv.

Hvem er du i samtalen?

I denne samtalen er du den mannlige klassekontakten til Lars. Du vet ikke hva som skjer med ham, men du merker at han har endret seg og er bekymret for hva som skjer med ham. Hvor går grensene mellom vanlig utprøving av meninger og radikalisering? Hvordan skal man snakke med noen man blir provosert eller skremt av? Hvem kan påvirke ham?

Bakgrunn for samtalen

Du har en økende bekymring for at Lars gjør og sier ting som ikke er greit ifølge medelever. Det økende fokuset på hvordan unge menn og gutter opplever hverdagen og livet utfordrende på mange områder, gjør at du går inn i samtalen med Lars med tanke om at noe alvorlig kan ligge bak en episode du får vite om.

Mål for samtalen

Du ønsker å klare å holde en meningsfull samtale med Lars, selv om det er krevende for dere begge. Videre håper du å klare å skape en stemning som gjør at Lars kan ha lyst til å prate med deg også senere. Ikke minst vil du finne ut om Lars faktisk kan være til fare for andre, eller om han av andre grunner behøver hjelp.

Viktig å tenke på under samtalen

Lars har lite tro på at det kan ha noe for seg å snakke med deg, og har generelt lite tillit til at voksne mennesker i skolesystemet kan tilføre ham noe særlig. Du må ta stort ansvar for at Lars ikke avbryter samtalen. Genuin åpenhet for hva han har å fortelle deg, er nøkkelen for å lykkes.

Lykke til!